Drogisterij de Lang, uw specialist zelfmaakartikelen Rotterdam

Wij zijn gespecialiseerd in zelfmaakartikelen. Bij ons kunt u terecht voor het zelf maken van creme, haargel, tandpasta, cosmetica, bruisballen, zeep, lippenbalsem en kinderfeestjes.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Al onze leveringen zijn steeds onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op al onze handelingen is slechts de Belgische wet van toepassing. Door te bestellen verklaart de koper zich ontegensprekelijk akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden primeren altijd op de mogelijke aankoopvoorwaarden van de klant.

   
 • Prijzen vermeld in onze prijslijsten zijn slechts geldig op de datum van uitgifte en kunnen ten allen tijde zonder voorafgaandelijk bericht veranderen.

   
 • Iedere verzending gebeurt steeds op risico en kosten van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

   
 • De koper geeft Drogisterij de Lang de toestemming om op te treden als tussenpersoon tussen de koper en de respectievelijke vervoersmaatschappijen (post, pakketdienst…). Bij beschadigde levering moet de klant altijd voorbehoud maken op het transportdocument. Eventuele klachten betreffende leveringen zijn enkel geldig indien schriftelijk binnen 48 uren na levering gemeld.

   
 • De verantwoordelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging van de beschadigde goederen of de creditering van de prijs van de goederen.

   
 • Levertijden vermeld op onze offertes en orderbevestigingen zijn richtinggevend. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele annulering van de order noch tot enige schadeloosstelling.

   
 • Klachten met betrekking tot facturatie zijn enkel geldig indien schriftelijk gemeld binnen de 48 uur na facturatie.

   
 • Betaling van de goederen geschiedt netto contant, zonder aftrek van enige korting, bij aflevering, tenzij anders vermeld.

   
 • Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zal automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest, gelijk aan de wettelijke commerciële intrest verhoogd met 4 %, verschuldigd zijn op het totaal van alle openstaande facturen en dit tot volledige betaling. Bovendien zal bij niet-betaling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale bedrag van alle openstaande facturen, met een minimum van € 60 per factuur, en dit in toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk wetboek.

   
 • Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling der facturen. Zij kunnen bij wanbetaling ten allen tijde teruggehaald worden.

   
 • Garantieherstellingen en/of vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten gebeuren altijd vanaf onze winkel Rotterdam. Bij herstellingen ter plaatse zullen verplaatsings- en/of transportkosten aangerekend worden.

   
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van rechtsgebied Rotterdam bevoegd en zal de Nederlandse wetgeving van toepassing zijn.